• Irena Aharon Rabi

אקנה ורטינואידים: מה קורה למיקרוביומת העור


הופעתם של הרטינואידים בארסנל של רופאי העור הפכה לישועה עבור מיליוני חולי אקנה. רטינואידים משפיעים מיד על שלושה מארבעת הגורמים העיקריים לפתוגנזה של מחלה זו -מווסת את ההתמיינות ופרוליפירצייה של קרטינוציטים, מהפחית את הפרשת הסבום ומעכב את התגובות הדלקתיות בעור. ולמרות שאין להם השפעה ישירה על חיידקים המשפיעים על התגובה הדלקתית בעור, החיידק Propionibacterium (Cutibacterium) acnes, במהלך הטיפול ברטינואידים, מספרם של החיידקים פוחת. מקובל לחשוב שהדבר נובע ממה שנקרה "בצורת שמנונית" - מאחר וכמות ה"מזון לחיידקים" פוחתת, לכן מספרם יורד. 
עם זאת, גם כאשר ייצור החלב לאחר הטיפול חוזר לרמתו הקודמת, הדבר אינו גורם להחמרה חדשה של אקנה, ורק חלק קטן יחסית מהמטופלים זקוקים לטיפול חוזר. מדוע זה קורה אינו ברור לחלוטין; שאלת השפעת הטיפול ברטינואידים על מיקרוביומת העור עדיין לא מובנת לחלוטין. 
אבל התשובות ההתחלתיות כבר קיימות - נראה כי האיזוטרטינואין "מרפא" את המיקרוביומת העור, על ידי שינוי ההרכב שלו וכך גורם לשינוי מ"מחולה ל"נורמלי ". המצב הנורמלי נמשך חודשים רבים לאחר הטיפול ומפחית את הסבירות להישנות אקנה גם לאחר הפסקת הטיפול. 
מקור המידע החדש היה עבודתם של מדענים אמריקאים, שפורסמו בכתב העת Journal of Investigative Dermatology (2018 24 באוקטובר). הכותבים ביצעו מחקר ראשון מסוגו, והשוו את הרכב המיקרוביומות בעור של חולים באקנה שקיבלו טיפול באיזוטרטינואין, עם זאת בחולים עם אקנה לא מטופל ובאנשים בריאים. התברר כי במהלך הטיפול באיזוטרטינואין יש לא רק ירידה במספר ה- P. acnes, אלא גם עקירה של תת-האוכלוסיות הפתוגניות של מיקרואורגניזמים אלה עם החלפתן ל- P. acnes "הטובה". 
בנוסף, כאשר הושגה הפוגה במחלה, נצפתה ירידה במספר מיני הסטפילוקוקוס, כמו גם גידול של מיקרואורגניזמים כמו רותיה, פלבובקטריום, אנטובקטר ומיקרוקוקוס. המחברים טוענים כי הם אלה שמנעו את התפשטותו של P. acnes לאחר הטיפול. 
אלה נתונים חדשים ומעניינים מאוד - מסתבר שהסיבה להפוגה ארוכת טווח לאחר טיפול ברטינואידים קשורה לא רק לדיכוי ייצור סבום, אלא גם לשינוי בהרכב המיקרוביומה האופיינית למצב עור בריא. 
לטענת הכותבים, התוצאות יכולות להיות-תנאים מוקדמים ליצירת שיטות אלטרנטיביות לטיפול באקנה, שיהיו פחות תופעות לוואי. אך כדי לאשר אותם נדרשת עבודה בהיקף גדול יותר.
לאומת זאת סי. אקנה כולל בתוכו את הקבוצה היותר גדולה של של מיקרוביומת העור ובלוטות החלב. הוא קיים לא רק אצל אנשים הסובלים מאקנה אלה גם אצל אנשים בריאיםץ

20 views0 comments